Skip to main content

Hulp nodig bij de AVG?

AVG betekent Algemene Verordening Gegevensbescherming (oftewel GDPR: General Data Protection Regulation). Sinds mei 2018 geldt binnen de EU een strengere privacywet. Overheden, bedrijven, verenigingen en organisaties die bedrijfs- en persoonsgegevens vastleggen van klanten, medewerkers of andere personen, moeten hun systemen en processen hierop aanpassen zodat hun privacy rechten beter gewaarborgd zijn. Personen hebben nu meer rechten om te weten welke gegevens van hen verzameld zijn, hoe lang die worden bewaard en aan welke derden deze gegevens worden verstrekt. Zij hebben de mogelijkheid hun gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Overheden, bedrijven, verenigingen en organisaties die zich niet aan de regels houden, kunnen daarvoor zéér hoge boetes krijgen, die kunnen oplopen tot maximaal 20 miljoen euro, of 4% van de (wereldwijde) omzet. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van personen en medewerkers is een kenmerk van open en transparante organisaties, die werken vanuit vertrouwen en ook bereid zijn rekenschap af te leggen naar hun relaties en hun omgeving.

Pakket AVG Basis

U ontvangt:

 1. Scan huidige AVG-Privacy inrichting (online);
 2. Algemene informatie AVG voor werkgever en werknemer (intern + extern);
 3. Protocol datalekken persoons- en bedrijfsgegevens;
 4. Digitaal document overzicht registratie datalekken;
 5. Privacy statement voor op website + privacy statement intern;
 6. Jaarlijkse update van ingestelde documenten + helpdesk;
 7. Elektronische Privacy Verordening (EPV) instellingen (o.a. cookiebeleid);
 8. AVG waarmerk.


Prijs op aanvraag.

Pakket AVG Plus

U ontvangt:
 1. Scan huidige AVG-Privacy inrichting (online);
 2. Intakegesprek i.v.m. personaliseren;
 3. Algemene informatie AVG voor werkgever en werknemer (intern + extern);
 4. Protocol datalekken persoons- en bedrijfsgegevens;
 5. Digitaal document overzicht registratie datalekken;
 6. Privacy statement voor op website + privacy statement intern;
 7. Toestemmingsformulier werknemer;
 8. Toestemmingsformulier klant;
 9. Toestemming- + Geheimhoudingsformulier externe inhuur;
 10. Samenwerkingsformulier partijen;
 11. Geheimhoudingsverklaring werknemer;
 12. Informeren en implementeren functionaris gegevensbescherming;
 13. Elektronische Privacy Verordening (EPV) instellingen (o.a. cookiebeleid);
 14. Jaarlijkse update van ingestelde documenten + helpdesk;
 15. AVG waarmerk.

Prijs op aanvraag.

Pakket AVG Pro

U ontvangt:
 1. Scan huidige AVG-Privacy inrichting (online);
 2. Intakegesprek i.v.m. personaliseren;
 3. Algemene informatie AVG voor werkgever en werknemer (intern + extern);
 4. Protocol datalekken persoons- en bedrijfsgegevens;
 5. Digitaal document overzicht registratie datalekken;
 6. Privacy statement voor op website + privacy statement intern;
 7. Toestemmingsformulier werknemer;
 8. Toestemmingsformulier klant;
 9. Toestemming- + Geheimhoudingsformulier externe inhuur;
 10. Toestemming- + Geheimhoudingsformulier samenwerkende partij;
 11. Samenwerkingsformulier partijen;
 12. Geheimhoudingsverklaring werknemer;
 13. Informeren en implementeren functionaris gegevensbescherming;
 14. Indien van toepassing: samenstelling verwerkersovereenkomst;
 15. Elektronische Privacy Verordening (EPV) instellingen (o.a. cookiebeleid);
 16. Digitaal document verwerkingsregister;
 17. Controle verwerkersovereenkomsten externe partijen;
 18. Jaarlijkse update van ingestelde documenten + helpdesk;
 19. Europese inrichting neven-filialen;
 20. AVG waarmerk.

Prijs op aanvraag.

Wat valt onder de AVG?

Veel activiteiten vallen al snel onder de AVG. Niet alleen voor de hand liggende gegevens als namen, adressen en telefoonnummers, maar ook gegevens die zijn gekoppeld aan IP-adressen, cookies etc. vallen onder deze privacywet. Ook gevoelige gegevens zoals bij voorbeeld iemands ras of etnische afkomst, godsdienst, gezondheid, politieke opvatting, strafrechtelijk verleden en ook het lidmaatschap van een vakbond worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd. Ook wanneer niet helemaal duidelijk is wie er schuilgaat achter bepaalde gegevens, bent u verplicht deze als zijnde privacygevoelig te behandelen.
De AVG dwingt bedrijven, verenigingen en organisaties dus om bepaalde maatregelen te nemen. U moet nadrukkelijk kunnen aantonen dat uw bedrijf zich aan de wet houdt.

Waarmee kunnen wij u ondersteunen?

Wij weten precies wat uw bedrijf of organisatie nodig heeft om te voldoen aan de AVG. U kunt daarbij denken aan zaken als bewustwording, informatievoorziening, verantwoordingsplicht, de inrichting van gegevensbestanden, het benoemen en instrueren van een functionaris gegevensbescherming, registratiemethodieken voor datalekken en externe verwerkersovereenkomsten.
LinQxx werkt op het gebied van de AVG samen met Vivere uit Roermond, een bedrijf dat al voor vele ondernemingen, verenigingen en organisaties de AVG heeft ingericht.

Wat kunnen wij betekenen voor uw bedrijf of organisatie?

 • Algemene informatie voor directie, management en medewerkers over de AVG en hoe hiermee om te gaan;
 • Toestemmingsformulieren;
 • Geheimhoudingsformulieren;
 • File – overzicht datalekken;
 • File – Protocol datalekken persoons- en of bedrijfsgegevens;
 • Privacy Statement voor website en intern;
 • Controle verwerkersovereenkomsten externe partijen;
 • Samenstellen verwerkersovereenkomsten;
 • Instrueren data protection manager;
 • Bedrijf, onderneming, vereniging, medewerkers etc. instrueren, voorbereiden en inrichten;
 • File – Verwerkingsregister.
Heeft u ondersteuning nodig bij het inrichten van de AVG/privacy binnen uw bedrijf, vereniging of organisatie? Naam dan contact met ons op en samen met Vivere bekijken we zorgvuldig welke stappen voor uw doelgroep noodzakelijk zijn.

Liever alles in een pakket?

[products category=”privacy-avg”]