Leden raad van advies AP benoemd

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een nieuwe raad van advies. Deze bestaat nu uit Alexander Pechtold, Marleen Stikker, Eric Tjong Tjin Tai, Jeannine Peek en Tjibbe Joustra. Pechtold is de voorzitter van de nieuwe raad.

De nieuwe raad van advies is op voordracht van de AP door minister Sander Dekker van Rechtsbescherming benoemd per 1 februari 2021. Peek en Joustra waren ook lid van de vorige raad van advies van de AP.

De voorzitter en leden zijn voor verschillende periodes benoemd. Op die manier vertrekt niet iedereen tegelijk en kan de raad van advies blijven doorgaan.

De raad van advies geeft de AP – gevraagd en ongevraagd – advies over de missie, visie, ambitie en strategie van de toezichthouder.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© | Alle rechten voorbehouden.
Powered by LinQxx.