Skip to main content

Vijf tips voor verbetering van de toegankelijkheid van uw website of applicatie

In ons vorige blog wezen wij u op de nationale wetgeving voor toegankelijkheid die in 2025 in Nederland ingaat. U bent dan verplicht aan bepaalde regels en voorwaarden te voldoen zodat iedereen – en met name mensen met een (visuele) beperking – gebruik kan maken van alle diensten en voorzieningen in de maatschappij. Niet alleen geldt dat voor openbaar vervoer, gebouwen, automaten, diensten van banken, smartphones, pc’s en besturingssystemen,  maar ook voor websites en (mobiele) applicaties.

De voordelen van een toegankelijke website
Maar al te vaak wordt helemaal niet stilgestaan bij het begrip toegankelijkheid op het moment dat een nieuwe website wordt ontworpen. Een gemiste kans en binnenkort ook een serieus risico omdat uw bedrijf of organisatie in 2025 aan alle regels moet voldoen. Deze maatregel kan u echter ook veel voordelen opleveren, zoals een beter bereik, betere vindbaarheid, besparing van kosten én u kunt zich van uw concurrenten onderscheiden met een goed toegankelijke website.

 1. Geef links unieke en beschrijvende namen.
  Dus niet: ‘Lees meer >’, maar ‘Lees meer over het aanvragen van een vergunning >’. Niet: ‘Vraag aan >’, maar ‘Vraag een offerte aan >’
  Een persoon zonder visuele beperkingen begrijpt meteen de context van een korte link als ‘Lees meer’ en snapt dan ook sneller waar die link hem naar toe leidt. Een persoon met een visuele beperking, heeft die alles overziende waarneming niet en mist dan ook de context van de informatie waar ze naar toe navigeren. Maar ook mensen die goed kunnen zien kunnen verward raken door vage links of button-teksten. Let er dus op dat elke link zijn eigen context meekrijgt. Dus de linktekst moet van zichzelf begrijpelijk en beschrijvend genoeg zijn. Op die manier kan iederéén makkelijker en sneller door uw website navigeren.
 2. Breng structuur aan in uw inhoud en gebruik de juiste headings
  Mensen met een (visuele) beperking gebruiken bepaalde technologieën die hen helpen en de content tonen op een manier die voor hen geschikt is, zoals door middel van braille en/of geluid. Dit vereenvoudigt voor hen het navigeren op een pagina. Belangrijk is dan wel dat ze via die hulptechnologie eenvoudig een compleet beeld van de content op die pagina kunnen krijgen. Wanneer de structuur op een pagina niet netjes is opgebouwd en geordend, werkt dat belemmerend. Gebruik dus verschillende heading niveaus met een logische volgorde en ranking zodat men snel een compleet overzicht krijgt van hetgeen er op die pagina staat. Dit is een kleine moeite, maar helaas wordt daar lang niet altijd aan voldaan. Heel vaak ontbreekt er een bepaald heading niveau of is de volgorde onlogisch, waardoor de gebruiker geen goed overzicht kan krijgen waardoor hij mogelijk het spoor bijster raakt en stopt met navigeren. U kunt dit voorkomen door alle content op een pagina goed en logisch in te delen en weer te geven via headings.

Niet goed accessible             Beter accessible
Sale                                                    Sale
Dames                                               – Dames
Heren                                                – Heren
Kinderen                                           – Kinderen
Nieuw deze maand                         Nieuwe collectie
Voorjaarscollectie                            – Wat dragen we dit voorjaar?
Kleuren                                              – Welke kleuren zijn hot?

 • Zorg dat uw formulieren ook toegankelijk zijn
  Een invoerveld dat ook toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking, moet aan de volgende eisen voldoen:
 • Toon de cruciale informatie boven het invulveld, in plaats van als placeholder tekst in het invulveld. Die tekst verdwijnt namelijk tijdens het typen en kan ook niet goed worden voorgelezen door schermlezers.
 • Waarschuw meteen bij een foutieve invoer zodra de gebruiker het invoerveld verlaat en dan niet alleen middels een rode kleur, maar leg ook uit wat er precies is fout gegaan.
 • Zorg dat de volgorde en de groepering van de invoervelden logisch en gebruikersvriendelijk in elkaar zit.

Niet goed accessible:           

Geboortedatum                    

dd-mm-jjjj

Beter accessible:

Geboortedatum
Bijvoorbeeld 01-01-2023

5. Navigeren op een andere manier
Mensen met een motorische beperking navigeren meestal via de tab-functie en niet met de muis. Door middel van een attribuut kunt u bij iedere link aangeven of die in de ‘tabbing sequence’ zit. Zorg dat de volgorde van de links die zichtbaar zijn en in overeenstemming is met de links in de HTML. Voeg dan ook aan de eerste tab een ‘skip-to-content’-link toe, zodat mensen met een visuele beperking meteen naar de inhoud kunnen navigeren. Overigens heeft iedereen die via de tabfunctie navigeert hier voordeel van. Je wordt zo namelijk gedwongen om in een vaste volgorde van onderdeel naar onderdeel te navigeren. Dat kan dus soms wel 20 of meer tabclicks schelen om bij de juiste content aan te belanden.

6. Streef naar maatwerk met de gebruiker in gedachten
Honderd procent perfectie in toegankelijkheid zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn, maar we zouden er wel naar moeten streven. 2025 Lijkt nog ver weg, maar wij raden u aan hiermee op tijd te beginnen. Elke website en elke software vraagt weer andere tools om de toegankelijkheid te verbeteren. Onderzoek dus ook welke capaciteiten uw mogelijke doelgroep moet hebben en kijk niet uitsluitend naar de behoeftes. Het streven is immers om een website te realiseren die voor iederéén toegankelijk is en de best mogelijke interactie faciliteert tussen hetgeen u als ondernemer te bieden heeft en wat degene die uw website bezoekt daar beoogt te vinden of te doen.