Skip to main content

Nationale wetgeving voor toegankelijkheid treedt in 2025 in werking

In 2025 gaat de nationale wetgeving voor toegankelijkheid in. Heeft u enig idee aan welke regels en voorwaarden uw organisatie of onderneming dan moet voldoen?
Toegankelijkheid is geen vrijblijvend doel of begrip meer, maar er is wet- en regelgeving op van toepassing. Iedereen – en met name mensen met een (visuele) beperking – moet gebruik kunnen maken van alle diensten en voorzieningen. Dat geldt niet alleen voor bijvoorbeeld openbaar vervoer en gebouwen, maar óók voor websites en (mobiele) applicaties. Overigens staat ‘Toegankelijkheid’ al enkele jaren in de Nederlandse wet als zijnde een verplichting. Op diverse plaatsen wordt het begrip toegankelijkheid ook nu al in wetten beschreven, zoals onder andere in:

 • Het VN-verdrag handicap (VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap);
 • De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte;
 • Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid;
 • Europese toegankelijkheidswet (European Accessibility Act).

VN-verdrag handicap
De Verenigde Naties hebben in 2006 al een verdrag voor de rechten van mensen met een handicap opgesteld. Dit wordt meestal het VN-verdrag Handicap genoemd en het bepaalt dat alle mensen met een beperking recht hebben om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving, zodat ze net als andere mensen hun leven kunnen leiden en aan de maatschappij deelnemen. Dit houdt onder meer in dat digitale informatie en dienstverlening toegankelijk moeten zijn. Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op naleving van het verdrag. In 2016 trad dit verdrag in Nederland in werking.

Wet gelijke behandeling op grond van handicap
In Nederland is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte is in Nederland aangepast aan de eisen die in het VN-verdrag zijn gesteld. De wet gaat nu ook over (digitale) goederen en diensten. Dat betekent dat bedrijven, organisaties en overheden hun (digitale) aanbod zo toegankelijk mogelijk moeten maken.

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid
De EU-richtlijn voor toegankelijkheid van overheidswebsites en -apps uit 2016 is omgezet naar Nederlandse wetgeving. Het Tijdelijk besluit maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen die de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening van de overheid moet ondersteunen. Het doel van deze maatregelen is dat zowel mensen met als zonder functiebeperkingen op gelijke voet moeten kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Dat betekent dat een toegankelijke website of een mobiele applicatie door iedereen moet kunnen worden gebruikt, dus ook door bezoekers die een functiebeperking hebben.

Europese toegankelijkheidswet
In 2016 trad de Europese richtlijn voor toegankelijkheid van websites en apps van overheden in werking. De richtlijn heeft als doel dat iedereen gebruik moet kunnen maken van de digitale diensten en producten. In 2019 is de Europese toegankelijkheidswet (European Accessibillety Act) goedgekeurd door het Europese parlement. Het doel was om het dagelijkse leven van ruim 80 miljoen ouderen en gehandicapten in Europa te verbeteren.

Toepassingsgebieden nieuwe richtlijn in 2025
De nieuwe richtlijn die in 2025 ingaat, beoogt concreet een aantal producten en diensten toegankelijker te maken, zoals:

 • Tickets en incheckautomaten
 • Geldautomaten en andere betaalterminals
 • PC’s en besturingssystemen
 • Smartphones, tablets en tv-apparatuur
 • Consumentenbankdiensten
 • E-books en speciale software
 • E-commerce diensten
 • Lucht-, bus-, spoor- en watervervoer voor passagiers, inclusief realtime reisinformatie

De voordelen van een toegankelijke website
Vaak wordt er helemaal niet gedacht aan toegankelijkheid bij het ontwerpen van een nieuwe website. Dat is een gemiste kans en binnenkort ook een risico omdat uw bedrijf of organisatie in 2025 aan alle regels moet voldoen. Deze maatregel kan u echter ook veel voordelen opleveren, zoals een beter bereik, betere vindbaarheid, besparing van kosten én u kunt zich van uw concurrenten onderscheiden met een goed toegankelijke website.

Volg onze komende blog voor goed toepasbare tips hoe u de toegankelijkheid van uw website of applicatie eenvoudig kunt verbeteren.