Skip to main content

Moeten werkgevers de portemonnee trekken?

De inflatie kwam in augustus 2022 volgens de rekenmeesters van het CBS uit op een stijging van maar liefst 12 procent, de hoogste inflatie ooit gemeten. De maandelijkse energierekening wordt voor veel gezinnen verdrievoudigd; dagelijkse boodschappen zijn ruim 13 procent duurder, terwijl de inhoud van verpakkingen tegelijkertijd heel sneaky krimpt. De pijn ligt vooral bij de lage en de middeninkomens, die zich ontzettend veel zorgen maken hoe ze dit alles moeten bekostigen. Loonsverhogingen waren de laatste jaren vanwege corona al heel schaars en de koopkracht was al enorm gedaald. De FNV komt nu met een eisenpakket om onze nationale inkomenscrisis te bezweren: De bal ligt volgens hen bij de werkgevers.

Het eisenpakket: de lonen moeten omhoog en de overheid moet als publieke werkgever de lonen ook verhogen en zorgen dat het wettelijk minimumloon naar 14 euro gaat. De aangekondigde stijging van 10 procent is volgens hen niet genoeg, want aan het minimumloon zijn immers ook de uitkeringen en de AOW gekoppeld. Verder eist men een maximum aan de energieprijzen, een verhoging van de belasting op winst en verhoging van de belasting op inkomen uit vermogen.

Deskundigen discussiëren over de vraag of je de inflatie niet juist aanjaagt als de lonen omhoog gaan. Sommigen halen al het spook tevoorschijn van de loon-prijsspiraal zoals we die de jaren zeventig kenden. In de jaren zeventig waren de vakbonden echter veel machtiger en  werknemers zijn nu niet meer gewend om met de vuist op tafel te slaan. Ondertussen maken de grote bedrijven nog steeds record winsten en gaat het nog steeds prima met onze export. De topmanagers verhoogden hun lonen met maar liefst 30 procent. Ook de aandeelhouders hebben de laatste jaren feest kunnen vieren, dus die kunnen wel even potverteren. Zij zouden dus best wat mogen inleveren op hun winsten en hun personeel compenseren door ze fors meer te betalen.  Want de mensen die het geld voor hen verdiend hebben, gaan er zeer fors in inkomen op achteruit. Veel bedrijven zijn veel beter uit de coronacrisis gekomen dan verwacht, met dank aan de belastingbetaler. Dat zijn wij met zijn allen. Mag daar dan alsjeblieft iets tegenover staan?

Er zijn zeker sectoren te bedenken waar het voorgaande niet van toepassing is, zoals de kleine MKB-er, die de afgelopen twee jaar op zijn reserves moest teren en binnenkort de uitgestelde belastingen moet terugbetalen.  Stijgen de lonen niet mee met de inflatie, dan zijn zij ook nog eens het eerste slachtoffer wanneer mensen hun boodschappen niet meer kunnen betalen.

De vraag is ook waarom overheid en werkgevers het niet aantrekkelijker maken dat mensen met deeltijdbanen meer uren gaan werken. Nederlanders zijn in de wereld kampioen deeltijdwerken; maar liefst de helft van de bevolking werkt in deeltijd. Ook het verlies van toeslagen is een grote drempel voor mensen die willen gaan werken of meer willen werken. En waarom mogen asielzoekers pas na 6 maanden 24 weken werken over een periode van 52 weken zolang ze geen definitieve verblijfstatus hebben? Dan zou iedereen toch kunnen bedenken dat ons systeem snel en drastisch op de schop moet. 

De Nederlandse burger moet wachten tot 2023 voor hij enige hoop mag koesteren op compensatie van deze regering. Terwijl onze overheid ondertussen heel goed verdient aan de hogere energiecrisis door fors meer BTW en energietoeslagen te cashen. Dan zijn nog minimaal vijf maanden heel erg lang en dan hebben we het nog niet over de tijd die het gaat kosten om de maatregelen uit te voeren, want onze belastingdienst is nu al zwaar overbelast. 

De FNV roept mensen massaal op om het niet langer te pikken. We hebben te maken met een koopkrachtcrash zoals we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben meegemaakt. Werkgevers kunnen zich opmaken voor een hete herfst.

Geschreven door: Betty Nijenhuis