Skip to main content

Het jaar 2000: De wereld hield zijn adem in…

In de aanloop naar het jaar 2000 werd de wereld overspoeld door een golf van opwinding en angst, voortkomend uit de beruchte ‘millenniumbug’ of het ‘Y2K-probleem’. Mensen vroegen zich af of de overgang naar het nieuwe millennium vreedzaam zou verlopen, of dat we geconfronteerd zouden worden met een apocalyptisch scenario van ontregelde computersystemen en ontspoorde automatisering. Deze angst werd gevoed door het besef dat veel computersystemen waren geprogrammeerd met tweecijferige jaarnotaties en het vooruitzicht dat ze het verschil tussen 2000 en 1900 niet zouden kunnen herkennen. Hierdoor werden wereldwijd scenario’s van chaos en disfunctie afgeschilderd: bankrekeningen die in rook zouden opgaan, vliegtuigen die uit de lucht zouden vallen, en zelfs nucleaire installaties die mogelijk zouden falen.

Mensen over de hele wereld werden uiterst bezorgd, en de media speelden een niet onaanzienlijke rol in het systematisch opbouwen van de spanning. Toch was er hier en daar ook een sprankje hoop en optimisme waar te nemen. Technologie-experts werkten hard om systemen te patchen en upgrades uit te voeren om mogelijke problemen te voorkomen. Kortom: het was een race tegen de klok en de wereld keek met ingehouden adem toe. Toen de klok middernacht sloeg op 31 december 1999, bleek de vrees voor een wereldwijde ramp gelukkig ongegrond. De overgang naar het nieuwe millennium verliep soepel en zonder grote incidenten. Vliegtuigen bleven in de lucht, bankrekeningen bleven intact en kerncentrales functioneerden zoals bedoeld. De wereld kon weer opgelucht ademhalen.

Achteraf gezien lijkt deze angst voor alle doemscenario’s bijna overdreven, maar het benadrukte wel de totale afhankelijkheid van onze samenleving van technologie. Het was voor velen een wake-up call en het onderstreepte eens te meer de noodzaak van vooruitdenken bij technologische ontwikkelingen.

De overgang naar het jaar 2000 maakte weer eens duidelijk dat zelfs in tijden van voortdurende technologische vooruitgang, de angst voor het onbekende ons toch ongemerkt vaak in de greep houdt. En die angst is gelukkig tot nu toe vaak ongegrond gebleken.