Skip to main content

Heeft u al goede cybervoornemens voor 2022?

Weet u eigenlijk hoeveel risico uw bedrijf loopt bij een cyberincident? Realiseert u zich wel eens dat u één muisklik verwijderd bent van een hoop ellende en mogelijk een financiële strop? De tijd ligt al lang achter ons dat cybercriminelen met knullig in elkaar gedraaide e-mails in gebrekkig Nederlands ons om de tuin probeerden te leiden. Maar liefst één op de vijf bedrijven wordt slachtoffer van cybercriminaliteit. Voor cybercrime geldt dus dat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, dus hoog tijd om uw kwetsbaarheid in beeld te brengen.

Organisaties cyberweerbaarheid
Als ondernemer kunt u zelf aan de slag met de zogenaamde Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid en ontdekken hoeveel risico uw bedrijf loopt. Deze is onder leiding van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid opgezet door VNO-NCW, MKB Nederland, het Verbond van Verzekeraars, de Nationale Politie, Cyberveilig Nederland, NLdigital, het CIO Platform Nederland, Online Trust Coalitie, het Digital Trust Center en het Ministerie van EZK. Niet de minsten dus.  Wilt u als bedrijf serieus bezig zijn met cybersecurity, dan is de Risicoklasseindeling een prima startpunt. Het zou jammer zijn als blijkt dat u een cyberincident had kunnen voorkomen, of de impact ervan had kunnen beperken, door enkele simpele maatregelen te nemen.

Hoe werkt het?
U beantwoordt met behulp van deze tool 11 vragen over o.a. het aantal werknemers en wie toegang heeft tot de data van uw bedrijf. Op basis van uw antwoorden wordt uw bedrijf ingedeeld in één van de vier risicoklassen. Zo komt u erachter of uw onderneming weinig, gemiddeld, veel of heel veel risico loopt op een cyberincident. Op basis van de risicoklasse krijgt u advies over de beveiligingsmaatregelen die u kunt nemen. Dat gaat van goed wachtwoordbeheer tot het maken van back-ups.

Zelf oplossen of een deskundige inschakelen?
Heeft u de Risicoklasseindeling doorlopen dan zou u daarna tot de conclusie kunnen komen dat u een IT-dienstverlener moet inschakelen om het niveau van de cyberweerbaarheid van uw onderneming te verhogen. Aan de hand van de uitslag van de test, ziet u meteen welke onderwerpen u met de IT-specialist moet bespreken.


Checklist veilig digitaal werken
Hieronder leest u wat u minimaal zou moeten doen om cybercriminelen zoveel mogelijk buitenshuis te houden. Wees eens eerlijk: Hoeveel van onderstaande punten kunt u afvinken?

 1. Gebruik veilige wachtwoorden en/of een wachtwoordmanager
 2. Gebruik een veilige internetverbinding
 3. Wees alert op phishing-mails en -telefoontjes
 4. Voer regelmatig software-updates uit
 5. Deel gevoelige gegevens versleuteld
 6. Pas waar mogelijk tweetrapsverificatie toe
 7. Gebruik antivirussoftware
 8. Maak back-ups en test deze
 9. Kies kritisch welke software u downloadt
 10. Komt u er zelf niet uit?
  Schakel dan een IT-dienstverlener of een cyberveiligheidsexpert in!

Veilig zaken doen
Op de site van de Kamer van Koophandel vindt u veel informatie over veilig zakendoen. En vergeet vooral niet om structureel aandacht te besteden aan awareness bij uw medewerkers over onderwerpen als veilig werken en alert zijn op cybercriminaliteit. Want de mens is in veel gevallen nog altijd de zwakste schakel.

Bron: Kamer van Koophandel