Skip to main content

Aanscherping energiebesparingsplicht

De huidige energiebesparingsplicht voor ondernemingen en instellingen is met ingang van 1 juli 2023 aangescherpt en vervangen door een verduurzamingsplicht voor energiegebruik. Bedrijven en instellingen met een energiegebruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te nemen.

Uitbreiding doelgroepen

De doelgroep is uitgebreid naar organisaties die onder het Europese emmissiehandelssysteem (EU ETS) vallen. Glastuinbouwbedrijven en ondernemingen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben, hebben voortaan ook een energiebesparingsplicht. Ook zijn maatregelen voor de productie van of de overstap op hernieuwbare energie(dragers) verplicht, mits zij tot minder uitstoot van CO²-leiden en een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.
In de ‘Erkende maatregelenlijst energiebesparing’(EML) zijn maar liefst 149 maatregelen opgenomen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Informatieplicht

Vestigingen van ondernemingen en instellingen die een jaarlijks gebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) hebben, vallen onder de informatieplicht en moeten rapporteren over de maatregelen die zij treffen. Die rapportage moet één keer in de vier jaar (uiterlijk 1 december 2023) plaatsvinden via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Kijk voor meer informatie op hun website www.rvo.nl.

Hulp bij energiekosten voor mkb

Tussen 21 maart en 2 oktober 2023 17.00 uur kunt u als mkb-er nog de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aanvragen. Komt u daarvoor in aanmerking? Deze regeling is dan een tegemoetkoming in uw energiekosten met terugwerkende kracht van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Vanaf 1 april kunt u als mkb-ondernemer met de Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) uw bedrijf verduurzamen. Met deze subsidie krijgt u een vergoeding voor de inhuur van een energieadviseur en ondersteuning bij de uitvoer van het advies. Op de website www.rvo.nl kunt u uw aanvraag direct regelen.

Subsidie- en financieringswijzer

Voor een volledig overzicht van subsidies en financieringsregelingen gaat u naar de Subsidie- en financieringswijzer van het RVO. Deze wijzer helpt u om financiële ondersteuning te vinden voor uw plannen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt en u krijgt heel snel een overzicht met alle actuele regelingen op maat die nog open staan. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u alle actuele informatie, evenementen, nieuws en veelgestelde vragen op het gebied van energie en klimaat voor bedrijven, particulieren, overheden en kennisinstellingen.